Вітаю вас. На цьому сайті ми маємо намір збирати до купи слова закарпатського діалекту в такий собі словничок. Кожен відвідувач може зробити свій внесок для його поповнення. Якщо ви знаєте слова, яких немає в словнику - будь ласка перейдіть на сторінку Додати слово.
Загальна кількість слів у словнику: 6075
Кількість слів на букву "Н" : 459
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Закарпатський діалект Український переклад Русский перевод
Напазитися Здобути матеріальні цінності в значному обсязі Получить материальные ценности в значительном объеме
Напарадити Нарядити в парадний одяг Нарядить в парадную одежду
Напарадитися Нарядитися в святковий одяг Нарядиться в праздничную одежду
Напаровати Приготувати речі, тощо Приготовить вещи, т.д.
Напароватися Підготуватися Подготовиться
Напахатися Нанюхатися Нанюхаться
Напахлючений Надушений Надушенный
Напекатися Наїстися, смачно поїсти Наесться, вкусно поесть
Наперебісажкы Через плече (про вантаж) Через плечо (о грузе)
Напечи Напекти Напечь
Напинати Мати позиви до нудоти Иметь позывы к тошноте
Напинькы Навшпиньках На цыпочках
Напівкатися Досхочу накричатися тонким, пискливим голосом Досыта накричатися тонким, писклявым голосом
Напіпкатися Досхочу накуритися з люльки Вволю накуриться с люльки
Напішати Помочитися Помочиться
Напіщалитися Досхочу пограти на сопілці Вволю поиграть на свирели
Наплатити Зазнати значних втрат Понести значительные потери
Наповерхь Понад домовлену кількість Более оговоренного количества
Напозиратися Надивитися Насмотреться
Наполудне На обід, в обідню пору На обед, в обед
Наполы Пополам, наполовину Пополам, наполовину
Напоперек Найкоротшим шляхом Кратчайшим путем
Напопочивкы Час від часу відпочиваючи Время от времени отдыхая
Напопреный Надміру заправлений чорним перцем (про їжу) Излишне заправленный черным перцем (о пище)
Напопридженый Дуже наперчений молотим червоним перцем (про їжу) Очень наперченный молотым красным перцем (о пище)
Напоприти Понад міру заправити їжу чорним перцем Слишком сильно заправить пищу черным перцем
Напорошити Підняти пилюку Поднять пыль
Напорфінити Оббризкати, намочити, натерти, надушити Обрызгать, намочить, натереть, надушить
Напорфінитися Надушитися Надушиться
Напосліды Насамкінець, наостанок Наконец, напоследок
12345678910111213141516