Вітаю вас. На цьому сайті ми маємо намір збирати до купи слова закарпатського діалекту в такий собі словничок. Кожен відвідувач може зробити свій внесок для його поповнення. Якщо ви знаєте слова, яких немає в словнику - будь ласка перейдіть на сторінку Додати слово.
Загальна кількість слів у словнику: 6075
Кількість слів на букву "З" : 460
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Закарпатський діалект Український переклад Русский перевод
Закабрити Посипати прокльонами Посыпать проклятиями
Закаленый Загартований Закаленный
Закамінілый Закам'янілий Окаменевший
Закапчати Увімкнути Включить
Закаріковати Вставити в рило свині кільце з дроту, щоб не могло рити землю Вставить в рыло свиньи кольцо из проволоки, чтобы не могло рыть землю
Закартяти Пограти в карти Поиграть в карты
Закачуляти Закотити (наприклад бочку в приміщення) Закатить (например бочку в помещение)
Заквасити Зробити кислим Сделать кислым
Заквичати Почати кувікати Начать визжать
Закипіритися Почати вдавати з себе мужнього, сильного Начать притворяться мужественным, сильным
Заківеновати Забажати Возжелать
Заківкати Закричати тонким пронизливим голосом Закричать тонким пронзительным голосом
Закінь Затінок Сень
Закірітовити Заробити грошей працюючи сторожем у полі Заработать денег работая сторожем в поле
Закликовати Запрошувати Приглашать
Заклопати Постукати в двері просячи дозволу увійти Постучать в дверь прося разрешения войти
Заклочити Стати квочкою Стать наседкой
Закляґовати Додавати спеціальний фермент в молоко з метою приготування сиру або бринзи Добавлять специальный фермент в молоко с целью приготовления сыра или брынзы
Заколомпоніти Загриміти в посуді Загреметь в посуде
Закопачити Вганяти, що-небудь загострене в землю Вгонять, что-нибудь обостренное в землю
Закоравіти Стати жорстким Стать жестким
Закорощитися Почати крутитися, корчитися від болю, зуду Начать крутиться, корчиться от боли, зуда
Закосичиный Прикрашений квітами Украшенный цветами
Закохати Турботливо, дбайливо годувати Заботливо, бережно кормить
Закоціблый Закляклий Окоченевший
Закоцькати Почати штрикати Начать колоть
Закочанілый Замерзлий Замерзший
Закочаніти Замерзнути, заціпеніти Замерзнуть, оцепенеть
Закривуляти Повертати вліво чи вправо, їхати нерівно Поворачивать влево или вправо, ехать неровно
Закрутитися Трохи побути, показатися серед людей на короткий час і зникнути Немного побыть, показаться среди людей на короткое время и исчезнуть
12345678910111213141516