Вітаю вас. На цьому сайті ми маємо намір збирати до купи слова закарпатського діалекту в такий собі словничок. Кожен відвідувач може зробити свій внесок для його поповнення. Якщо ви знаєте слова, яких немає в словнику - будь ласка перейдіть на сторінку Додати слово.
Загальна кількість слів у словнику: 6075
Кількість слів на букву "Д" : 292
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Закарпатський діалект Український переклад Русский перевод
Достыти Охолодитися до певної нормальної температури (наприклад гаряча страва має охолодися) Охладиться до определенной температуры (например горячее блюдо должно охладится)
Досудити У результаті тривалого обговорення дійти висновку В результате длительного обсуждения прийти к выводу
Доталяпати З великим трудом добиратися пішки до певного місця призначення через грязюку, калюжі, тощо С большим трудом добираться пешком до определенного места назначения через грязь, лужи и т.д.
Дотелемпати Добратися до якого небудь місця важкою й тривалою ходою Добраться до какого либо места тяжелой и продолжительной ходой
Дотечи Закінчувати текти; текти до якого-небудь місця, до певної межі Заканчивать течь; течь к какому-либо месту, до определенного предела
Дотігатися Завдати шкоду здоров'ю тягаючи щось важке Нанести вред здоровью таская что либо тяжелое
Дотокмитися Домовитися (переважно про ціну товару) Договориться (преимущественно о цене товара)
Дотричи До трех раз До трех раз
Дотручати Закінчити штовхати Закончить толкать
Дотрывати Дотерпіти Дотерпеть
Дотяга Притягнення до відповідальності Привлечение к ответственности
Дофарбити Дофарбувати, закінчити фарбувати Закончить красить
Дофіґлюватися Дожартуватися Много шутя испытать что-то нежелательное, неприятное
Дохарити Дочистити Дочистить
Доховзатися В результаті ковзання на льоду отримати небажані наслідки (наприклад вдаритися) В результате скольжения на льду получить нежелательные последствия (например удариться)
Доходок Дохід, прибуток Доход, прибыль
Доходяга Людина похилого віку, старий пес, старий автомобіль Пожилой человек, старый пес, старый автомобиль
Дохтор Лікарь Дктор
Дохыж В хату, до житлового приміщення В дом, к жилому помещению
Доцабатися Важко переміщаючися пройти з путкту А до пункту Б Трудно перемещаясь пройти с путкта А в пункт Б
Доцікубанитися Договоритися до того, що в когось увірветься терпець Договориться до того, что у кого лопнет терпение
Доціфровати Завершити оздоблення Завершить отделку
Доцыбати Тяжко донести щось до певного місця Тяжело донести нечто к определенному месту
Доцыргати Втомити кого-небуть постійним смиканням Утомить кого-нибудь постоянным дерганьем
Доцыргатися Смикаючи одне одного дійти до небажаного результату Дергая друг друга прийти к нежелательному результату
Дочаляпати Дійти по калюжам до місця призначення Дойти по лужам к месту назначения
Дочеперати Дійти до місця призначення перевалюючись з однієї ноги на іншу Дойти до места назначения переваливаясь с одной ноги на другую
Дочинити Доробити Доделать
Дочиряти Закінчити черпати рідину Закончить черпать жидкость
Дочоканити Докопати землю киркою Докопать землю киркой
12345678910