Вітаю вас. На цьому сайті ми маємо намір збирати до купи слова закарпатського діалекту в такий собі словничок. Кожен відвідувач може зробити свій внесок для його поповнення. Якщо ви знаєте слова, яких немає в словнику - будь ласка перейдіть на сторінку Додати слово.
Загальна кількість слів у словнику: 6075
Кількість слів на букву "Д" : 292
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я 
Закарпатський діалект Український переклад Русский перевод
Доґлийтованый Покладений до кінця (наприклад плитка) Положен до конца (например плитка)
Доґлонзати Закінчити лузати насіння Закончить грызть семечки
Додивити Розгледіти, побачити Разглядеть, увидеть
Додівати Кепкувати, глузувати, дратувати Насмехаться, издеваться, дразнить
Додрачовати Закінчити розпилювання колоди вручну на дошки, бруси Закончить распиливать бревна вручную на доски, брусья
Дожджаник Дощовик Дождевик
Дожджливый Сльота, дощова погода Слякоть, дождливая погода
Дозбытковатися Дійти до крайнощів у знущанні Дойти до крайностей в издевательстве
Дозвідовуватися Випитувати, допитуватися Выспрашивать, допытываться
Дозираный За яким добре доглядають За которым хорошо ухаживают
Дозирати Доглядати Ухаживать
Дойок Дійка Дойка
Доказоватися Сперечатися Спорить
Докапчати З'єднати два предмети, приєднати щось Соединить два предмета, присоединить что-либо
Докартятися Посваритися під час гри в карти, дійти до суперечки під час гри в карти Поссориться во время игры в карты, дойти до спора при игре в карты
Докохати Дбайливо виростити до певного стану Бережно вырастить до определенного состояния
Докуртати Занадто сильно скоротити одяг, тощо Слишком сильно сократить одежду и т.д.
Докуховарити Зіпсувати їжу під внаслідок незнання способу приготування Испортить пищу вследствии незнания способа приготовления
Докынутися Доторкнутися Прикоснуться
Долічити Долікувати Долечить
Долляти Долити Долить
Долопоніти Закінчити говорити маячню, або дурницю яка іншим неприємна Закончить говорить бред, или глупость которая другим неприятна
Долупотокы Мікротопонім, що називає місцевість по обидва боки нижньої частини потоку Микротопоним, что называет местность по обе стороны нижней части потока
Долуськый Який живе на долині, долішній Который живет в долине, нижний
Долымпати Повільно добратися до якого-небуть місця Медленно добраться до какого-нибудь места
Домереконіти Мерехтіти певний час й потухнути Мерцать определенное время и потухнуть
Домозґовати Додуматися, придумати, дійти висновку Понять, сделать вывод
Домувство Домівка Дом
Доникатися Додивитися до кінця (наприклад фільм) Досмотреть до конца (например фильм)
Донька Дочка Дочь
12345678910